Maria Bühler 

Jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Jag har jobbat i många år med utredningar av barn och unga, och under de senaste åren har jag allt mer arbetat med utbildning och handledning till personal. Jag arbetar utifrån det lågaffektiva förhållningssättet och blir oftast inkopplad när man i en verksamhet har individer med så kallat problemskapande beteende som man vill bli bättre på att bemöta. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat. Jag är även medlem i det rikstäckande nätverket "Lågaffektiva psykologer", som leds av psykolog Bo Hejlskov Elvén.