Välkommen till Kogita Psykologi AB

Kogita Psykologi AB erbjuder utbildning/fortbildning, handledning, utredningsamt föräldrastöd.
Kogita Psykologi AB drivs av mig, Maria Bühler, som är legitimerad psykolog och specialist i klinisk
psykologi/neuropsykologi. Jag har en neuropsykologisk inriktning och har fördjupat mig kring barn
med olika former av inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter. Jag arbetar utifrån det lågaffektiva förhållningssättet och är med i det rikstäckande nätverket "lågaffektiva psykologer".
Jag har min bas i Stockholm och tar uppdrag i hela Stockholms län med kranskommuner.

Föräldrarstöd/ Samtal

Jag arbetar med föräldrarstöd till föräldrar med barn med olika typer av svårigheter. Läs mer...

Handledning

Jag arbetar utifrån ett lågaffektivt
förhållningssätt när jag har
handledning till personal.
Läs mer...

Utredning

Jag utreder främst barn och unga (0-18 år).
Läs mer...

Utbildning

Jag erbjuder utbildning och
fortbildning till grupper av
personal inom olika verksamheter Läs mer...