Välkommen till Kogita Psykologi AB

Kogita Psykologi AB erbjuder utbildning/fortbildning, handledning, utredning samt föräldrastöd.
Kogita Psykologi AB drivs av mig, Maria Bühler, som är legitimerad psykolog och specialist i klinisk
psykologi/neuropsykologi. Jag arbetar med individer som har olika former av inlärningssvårigheter, problemskapande beteenden med mera. Jag tar emot både familjer, barn och vuxna. Jag arbetar även med handledning och fortbildning till personalgrupper i olika verksamheter. Jag har mottagning centralt i Stockholm, men tar även emot digitalt. Handledningsuppdrag på plats erbjuds i Stockholm och kranskommuner. Vid längre avstånd erbjuds digital handledning och fortbildning. 

Föräldrarstöd/ Samtal

Jag arbetar med föräldrarstöd till föräldrar med barn med olika typer av svårigheter. Läs mer...

Handledning

Jag arbetar utifrån ett lågaffektivt
förhållningssätt när jag har
handledning till personal.
Läs mer...

Utredning

Jag utreder främst barn och unga (0-18 år).
Läs mer...

Utbildning

Jag erbjuder utbildning och
fortbildning till grupper av
personal inom olika verksamheter Läs mer...