UTBILDNING

Jag erbjuder utbildning/fortbildning till grupper av personal inom olika verksamheter. Jag fortbildar personal i det lågaffektiva förhållningssättet och har även hållit utbildningar utifrån olika funktionsvariationer (autism, ADHD, generella inlärningssvårigheter med mera).

Vid fortbildning i det lågaffektiva förhållningssättet brukar upplägget vara en hel-/halvdagsföreläsning samt uppföljning efter några veckor. För allra bästa resultat rekommenderar jag kontinuerlig handledning till personalen efter fortbildningsinsatsen.

Exempel på utbildningsupplägg:
Att arbeta utifrån det lågaffektiva förhållningsättet:
- Vad är problemskapadande beteenden?
- Vad kan problemskapande beteende bero på?
- Hur kan man som personal blir bättre på att bemöta problemskapande beteende?
- Hur kan man som personal förhindra/förebygga utbrott/beteendeproblem?
- Lågaffektiva principer för att hantera u
tbrott

Mina uppdragsgivare är bland annat: 
- Socialförvaltningen i Stockholms stad

- Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

- Statens Institutionsstyrelse (SiS)

- Skola/särskola

- LSS-boenden

- Habiliteringen

 

 
 

FÖRÄLDRARSTÖD

HANDLEDNING

UTREDNING