UTBILDNING

Jag erbjuder utbildning/fortbildning till grupper av personal inom olika verksamheter. Jag fortbildar personal i vad olika neuropsykiatriska diagnoser innebär, hur det påverkar vardagen osv. Jag föreläser/forbildar specifikt om flickor/kvinnor med autism och/eller adhd då jag har fördjupat mig inom detta. Jag utbildar/fortbildar även en hel del kring bemötandefrågor, och då oftast utifrån det lågaffektiva förhållningssätt.
Jag anordnar specialistkurser för psykologer tillsammans med psykolog Katarina Sörngård. Se länk här för mer information om denna typ av utbildning.