HANDLEDNING

Jag arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt (läs mer om detta under fliken "hur jag arbetar") när jag har handledning till personal. Ofta blir jag inkopplad när personal inte vet hur de ska hantera individer med olika former av problemskapande beteende. Det kan handla om utåtagerande individer som har svårt att finna sig tillrätta i skolan/ på boendet eller liknande. Jag arbetar då målinriktat med personalen med syftet att de ska kunna kartlägga den omgivande miljön kring individen, och utifrån denna kartläggning förstå hur man som vuxen kan arbeta med sitt eget förhållningssätt och sitt eget beteende för att hjälpa individen.

 

FÖRÄLDRARSTÖD

UTREDNING

UTBILDNING