HANDLEDNING

Jag handleder personal i olika verksamheter. Jag handleder psykologer inom skola, habilitering och barnpsykiatri. Jag handleder även personal inom olika verksamheter som LSS-boende, behandlingshem, HVB med mera. Inom LSS, HVB och behandlingshem brukar handledningen främst handla om bemötandefrågor. Då utgår jag från min neuropsykologiska kunskap och utifrån lågaffektivt förhållningssätt för att hitta nya verktyg att nå fram till boende/brukare.

Tidigare och pågående handledningsuppdrag:
Psykologer inom barnhabiliteringen Sörmland
Psykologer inom vuxenhabiliteringen Värmland
Skolpsykologer inom Stockholms stad
Psykologer inom BUP Jämtland/Härjedalen
Psykologer inom BUP Eskilstuna
Psykologer BUP Uppsala
Psykologer vid Modigo (Stockholm/Göteborg/Sundsvall)
Skolpsykologer i Solna
Skolpsykologer i Gävle kommun
Familjehemskonsulenter, Per Sonesson AB
Barn- ungdoms och vuxenteamet habiliteringen Katrineholm
Unga station Järva, Vårberg och Södermalm, Stadsmissionen
BoKlara, Bocenter & Stödboende, Stadsmissionen
Hvb/LSS-boende Torsbygården, Värmdö
LSS-boende Tyresö kommun
SIS Rebeckahemmet
SIS Lövsta
 

FÖRÄLDRARSTÖD

UTREDNING

UTBILDNING