HANDLEDNING

Jag handleder personal i olika verksamheter. Jag handleder psykologer inom skola, habilitering och barnpsykiatri. Jag handleder även personal inom olika verksamheter som LSS-boende, behandlingshem, HVB med mera. Inom LSS, HVB och behandlingshem brukar handledningen främst handla om bemötandefrågor. Då utgår jag från min neuropsykologiska kunskap och utifrån lågaffektivt förhållningssätt för att hitta nya verktyg att nå fram till boende/brukare. 

Tidigare och pågående handledningsuppdrag: 

Psykologer inom barnhabiliteringen Sörmland

Psykologer inom vuxenhabiliteringen Värmland

Skolpsykologer inom Stockholms stad

Psykologer inom BUP Jämtland/Härjedalen

Psykologer inom BUP Eskilstuna

Psykologer BUP Uppsala

Psykologer vid Modigo (Stockholm/Göteborg/Sundsvall)

Skolpsykologer i Solna

Skolpsykologer i Gävle kommun

Familjehemskonsulenter, Per Sonesson AB

Barn- ungdoms och vuxenteamet habiliteringen Katrineholm

Unga station Järva, Vårberg och Södermalm, Stadsmissionen

BoKlara, Bocenter & Stödboende, Stadsmissionen

Hvb/LSS-boende Torsbygården, Värmdö

LSS-boende Tyresö kommun

SIS Rebeckahemmet

SIS Lövsta

 

FÖRÄLDRARSTÖD

UTREDNING

UTBILDNING