Om ADHD

Som ett led i min specialistutbildning deltog jag i ett forskningsprojekt om ADHD. Jag intresserade mig för hur barn med ADHD uppfattar känslor hos andra, och hur de själva reglera sina känslor. Mitt arbete kan läsas här.

I januari 2017 kom boken "Lågaffektivt bemötande" (Studentlitteratur) ut. Där har jag medverkat i två kapitel, ett om att arbeta med föräldrar och ett om att använda lågaffektivt bemötande i kontakten med små barn (detta kapitel skrev jag tillsammans med min kollega, Tina Emet).