Om ADHD

Som ett led i min specialistutbildning deltog jag i ett forskningsprojekt om ADHD. Jag intresserade mig för hur barn med ADHD uppfattar känslor hos andra, och hur de själva reglera sina känslor. Mitt arbete kan läsas här.

I januari 2017 kom boken "Lågaffektivt bemötande" (Studentlitteratur) ut. Där har jag medverkat i två kapitel, ett om att arbeta med föräldrar och ett om att använda lågaffektivt bemötande i kontakten med små barn (detta kapitel skrev jag tillsammans med min kollega, Tina Emet).

I april 2018 släpptes boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som jag har skrivit tillsammans med Annelie Karlsson och Terése Österholm. I boken ger vi ett alternativt synsätt på elever som har problematisk skolfrånvaro. Vi ger också exempel på hur man kan kartlägga dessa elever för att hitta anpassningar och stöd som fungerar för eleverna.

I augusti 2020 har boken "Flickor med autism och adhd" kommit ut. I denna bok beskriver jag hur autism och adhd yttrar sig just hos flickor. Boken är en blandning av forskning, klinikers berättelser och, inte minst, flickornas egna röster. Boken vänder sig både till personal i olika verksamheter och till föräldrar.