Jag samarbetar med många olika duktiga aktörer inom området neuropsykiatri/ individer med problemskapande beteende. Här kommer en presentation av några som jag gärna rekommenderar.

 • Maria Lindhal: leg läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Maria deltar ofta som läkare i de neuropsykiatriska utredningar jag gör privat. Maria tar även emot patienter för medicinering, psykiatrisk bedömning med mera. Läs om Marias verksamhet här
 • Katarina Sörngård, leg psykolog/leg psykoterapeut samt specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi. Katarina jobbar med vuxna och ungdomar. Katarina har specialiserat sig på individer med npf (adhd/autism med mera) och även på behandling inriktat mot denna grupp. Katarina har skrivit böckerna Autismhandboken och Adhd-hjälpen. Katarina har mottagning i centrala Stockholm och kan kontaktas via sin hemsida som du hittar här.
 • Hanna Fischer är leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning barn och familj. Hanna jobbar utifrån kbt och kan erbjuda behandling till barn och unga. Hanna erbjuder också föräldrastöd och andra tjänster riktade mot bland annat skola.  Hanna Fischer har mottagning vid Hornstull, Stockholm. Du hittar Hanna Fischers hemsida här.
 • Pusselfamiljen. Detta är ett företag som drivs av funkisföräldrar och pedagoger, samt samarbetar med läkare som har kompetens inom neuropsykiatri. Pusselfamiljen erbjuder konsultation till skolor samt stöd till föräldrar. Det går att få privata utredningar via Pusselfamiljens samarbete med Martina barnsjukvård. Länk till Pusselfamiljens hemsida hittar du här.
 • Maria S Alm är psykolog som är mycket kunnig när det gäller npf och skolfrånvaro. Maria är en duktig utredare och erbjuder också stöd till föräldrar. Maria samarbetar med specialpedagog och logoped. Teamet tar skoluppdrag av olika slag. De finns i Västerås men tar också emot digitalt. För att besöka teamets hemsida klickar du här
 • Charlotte Bergström, psykolog med KBT-utbildning och kunskap om npf. Charlotte erbjuder både utredning och behandling och är bra på att kombinera kunskap om npf med specifik behandlingskunskap. Charlotte jobbar både med barn, familjer och vuxna. Charlotte har mottagning på Kungsholmen, i centrala Stockholm. Du kommer i kontakt med Charlotte här.
 • Lisa Georén, barn- och familjepsykolog med stor kunskap om npf. Lisa tar emot privat och finns i Stockholm. Du kommer i kontakt med Lisa här
 • David Edfelt är psykolog som har jobbat mycket med fortbildning och handledning främst inom förskola och skola. David tar även emot familjer som önskar stöd kring barn med npf. Kontaktuppgifter till David hittar du här.
 • Ulla Thorslund, psykolog med stor kunskap om sexuella beteendeproblem hos barn och unga. Ulla har jobbat en hel del inom HVB och SiS, även på häktet. Ulla utgår från Uppsala- trakten. Här finns länk till Ullas hemsida.
 • Tina Emet, psykolog/specialist i neuropsykologi. Tina har jobbat många år med barn och unga med olika former av beteendeproblem. Tina arbetar mycket med handledning och fortbildning, men även med utredning och riktat föräldrastöd. Tina finns i Orsa. Här finns länk till Tinas hemsida.
 • Annica Kosner, psykolog som är lite extra duktig på individer med IF (utvecklingsstörning), autism, ADHD med mera. Annica jobbar mycket med handledning till personal inom olika verksamheter (LSS-boende och rättspsyk bland annat), men gör även utredningar av barn och unga. Annica har sin bas i Kalmar. Här finns länk till Annicas sida. 
 • Stina Hindström, psykolog som har jobbat mycket med ungdomar med olika former av självdestruktiva beteenden. Stina är en duktig behandlare, men föreläser även om traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande gentemot personal i olika verksamheter. Stina har mottagning i Göteborg. Här finns länk till Stinas hemsida. 
 • Therése Österholm, psykolog med intresse för handledning och implementering av lågaffektivt förhållningssätt till bland annat skolor. Therése driver "Lågaffektiva podden" och har en egen blogg där hon bland annat lägger upp sina fina illustrationer. Therése utgår från Värnamo. Här finns länk till Theréses hemsida.