Jag samarbetar med många olika duktiga aktörer inom området neuropsykiatri/ individer med problemskapande beteende. Här kommer en presentation av några som jag gärna rekommenderar.

  • Hanna Kviman, psykolog med mycket kunskap om npf i familjen. Hanna har även jobbat med organisationsutveckling och tar en del sådana uppdrag också. Hanna tar emot föräldrar privat och jobbar annars mest med handledning och fortbildning till personal i olika verksamheter. Här finns länk till Hannas hemsida. 
  • Ulla Thorslund, psykolog med stor kunskap om sexuella beteendeproblem hos barn och unga. Ulla har jobbat en hel del inom HVB och SiS, även på häktet. Ulla utgår från Uppsala- trakten. Här finns länk till Ullas hemsida.
  • Tina Emet, psykolog/specialist i neuropsykologi. Tina har jobbat många år med barn och unga med olika former av beteendeproblem. Tina arbetar mycket med handledning och fortbildning, men även med utredning och riktat föräldrastöd. Tina finns i Orsa. Här finns länk till Tinas hemsida.
  • Annica Kosner, psykolog som är lite extra duktig på individer med IF (utvecklingsstörning), autism, ADHD med mera. Annica jobbar mycket med handledning till personal inom olika verksamheter (LSS-boende och rättspsyk bland annat), men gör även utredningar av barn och unga. Annica har sin bas i Kalmar. Här finns länk till Annicas sida. 
  • Stina Hindström, psykolog som har jobbat mycket med ungdomar med olika former av självdestruktiva beteenden. Stina är en duktig behandlare, men föreläser även om traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande gentemot personal i olika verksamheter. Stina har mottagning i Göteborg. Här finns länk till Stinas hemsida. 
  • Therése Österholm, psykolog med intresse för handledning och implementering av lågaffektivt förhållningssätt till bland annat skolor. Therése driver "Lågaffektiva podden" och har en egen blogg där hon bland annat lägger upp sina fina illustrationer. Therése utgår från Värnamo. Här finns länk till Theréses hemsida.

Riktat stöd till barn och unga i Stockholm:

Jag erbjuder inte enskild behandling till barn och unga. Jag får dock ofta frågan om detta, när jag träffar föräldrar. Då brukar jag hänvisa till dessa två mottagningar. På båda jobbar duktiga, erfararna barn- och ungdomspsykologer som är specialiserade på behandling.

Ibland får jag frågan om att genomföra neuropsykiatriska utredningar privat. Jag har ingen läkare knuten till min mottagning, och därför brukar jag tacka nej till dessa förfrågningar. Jag jobbar dock som konsult via SMART psykiatri, vilket är en nystartad mottagning med kontor i Stockholm, Uppsala och Växjö i dagsläget. SMART psykiatri har lyckats knyta till sig duktiga psykologer och läkare som är specialiserade bland annat på missbruk, neuropsykiatri, IF, trauma med mera. Kontakta SMART psykiatri om du önskar få en utredning, eller känner någon som behöver.