Jag samarbetar med många olika duktiga aktörer inom området neuropsykiatri/ individer med problemskapande beteende. Här kommer en presentation av några som jag gärna rekommenderar.

  • Charlotte Bergström, psykolog med KBT-utbildning och kunskap om npf. Charlotte erbjuder både utredning och behandling och är bra på att kombinera kunskap om npf med specifik behandlingskunskap. Charlotte jobbar både med barn, familjer och vuxna. Charlotte har mottagning på Kungsholmen, i centrala Stockholm. Du kommer i kontakt med Charlotte här.
  • Lisa Georén, barn- och familjepsykolog med stor kunskap om npf. Lisa tar emot privat och finns i Stockholm. Du kommer i kontakt med Lisa här
  • David Edfelt är psykolog som har jobbat mycket med fortbildning och handledning främst inom förskola och skola. David tar även emot familjer som önskar stöd kring barn med npf. Kontaktuppgifter till David hittar du här.
  • Ulla Thorslund, psykolog med stor kunskap om sexuella beteendeproblem hos barn och unga. Ulla har jobbat en hel del inom HVB och SiS, även på häktet. Ulla utgår från Uppsala- trakten. Här finns länk till Ullas hemsida.
  • Tina Emet, psykolog/specialist i neuropsykologi. Tina har jobbat många år med barn och unga med olika former av beteendeproblem. Tina arbetar mycket med handledning och fortbildning, men även med utredning och riktat föräldrastöd. Tina finns i Orsa. Här finns länk till Tinas hemsida.
  • Annica Kosner, psykolog som är lite extra duktig på individer med IF (utvecklingsstörning), autism, ADHD med mera. Annica jobbar mycket med handledning till personal inom olika verksamheter (LSS-boende och rättspsyk bland annat), men gör även utredningar av barn och unga. Annica har sin bas i Kalmar. Här finns länk till Annicas sida. 
  • Stina Hindström, psykolog som har jobbat mycket med ungdomar med olika former av självdestruktiva beteenden. Stina är en duktig behandlare, men föreläser även om traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande gentemot personal i olika verksamheter. Stina har mottagning i Göteborg. Här finns länk till Stinas hemsida. 
  • Therése Österholm, psykolog med intresse för handledning och implementering av lågaffektivt förhållningssätt till bland annat skolor. Therése driver "Lågaffektiva podden" och har en egen blogg där hon bland annat lägger upp sina fina illustrationer. Therése utgår från Värnamo. Här finns länk till Theréses hemsida.

Riktat stöd till barn och unga i Stockholm:

Jag erbjuder inte enskild behandling till barn och unga. Jag får dock ofta frågan om detta, när jag träffar föräldrar. Då brukar jag hänvisa till dessa två mottagningar. På båda jobbar duktiga, erfararna barn- och ungdomspsykologer som är specialiserade på behandling.