FÖRÄLDRASTÖD

Jag arbetar med föräldrarstöd till föräldrar som har barn med olika typer av svårigheter. Eftersom jag har en neuropsykologisk/neuropsykiatrisk inriktning söker sig mest föräldrar som har barn med olika former av neuropsyktriska svårigheter till mig. Exempel på det kan vara barn med ADHD, autism, utvecklingsstörning, Tourettes osv. Det kan ställa stora krav på en som förälder att ha ett barn med neuropsykiatriska svårigheter. Föräldraskapet är alltid en utmaning, men med icke-typiskt utvecklade barn blir man ofta utmanad på ett annat sätt än med typiskt utvecklade barn. Ofta kan dessutom förståelsen från omgivningen brista, och man kan som förälder få en massa icke-önskade råd av vänner och bekanta, som kanske leder till att man känner sig ifrågasatt som förälder. Jag tror på föräldrars kraft, och imponeras varje dag av hur mycket styrka och klokskap det finns bland de föräldrar jag möter. Ofta handlar mitt arbete mer om att bekräfta att föräldrar redan gör och tänker rätt, men ibland har man också som förälder kört fast och behöver få en liten "knuff" i en ny riktning. I mitt arbete med föräldrastöd så arbetar jag utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. 

 

HANDLEDNING

UTREDNING

UTBILDNING