Observationsschema för skola. Kan användas för att kartlägga eleven under en skoldag. Vad fungerar och vad fungerar inte?

Tidsregistreringsverktyg. Kan användas för att registrera olika problemskapande beteenden över tid. Utformat av leg psykolog Christian Bergbom.

PERMA-kartläggning. Kartläggningsmaterial för att fånga in det som fungerar och ger mening åt individens vardag. Utformat av leg psykolog Bo Hejlskov.