Specialistkurs för psykologer

30 november 2021

Under hösten 2023 erbjuder jag, tillsammans med specialistpsykolog Katarina Sörngård, en specialistkurs för psykologer. Kursen handlar om neurovetenskaplig kunskap och hur man kan applicera denna kunskap vid behandling, utredning och andra interventioner kring individer med npf. Under höstens kurs kommer psykolog Alexandra Santillo Rosendahl och medicine doktor/psykolog Johan Pahnke att gästföreläsa. Alexandra kommer att föreläsa om anpassad DBT och Johan om NeuroACT. Katarina Sörngård kommer bland annat att föreläsa om anpassningar av behandling vid autism och jag kommer bland annat att föreläsa om flickor och kvinnor med npf. Vi tror att kursen kommer bli stimulerande och relevant för psykologer inom många olika verksamheter. Om du tycker detta låter intressant kan du klicka här för att komma till hemsidan för kursen.