Lågaffektiv föräldrautbildning

25 maj 2016

I höst kommer jag och min kollega Tina Emet ge en lågaffektiv föräldrautbildning i Stockholm. Utbildningen är på 1½ dag och kommer att ges vid två separata tillfällen. Utbildningen passar alla som vill hitta nya strategier och förhållningssätt i mötet med sina barn. All information och länk till anmälan (med pris och datum) finns på nedanstående länk: http://www.xn--lgaffektivfrldrautbildning-rhcq71c.se/