Film om central koherens

13 december 2019

Jag tycker att det är konstruktivt att arbeta utifrån funktionsbegreppet när jag ska förstå någon jag jobbar kring. Att utgå från funktionsbegreppet handlar om att se vilka funktioner som ställer till det i vardagen, och vilka funktioner som snarare är personens styrkor. En funktion som ofta är nedsatt hos individer med autism (men även hos andra) är funktionen central koherens. Central koherens handlar om hur vi uppfattar vår tillvaro, hur snabbt vi kan dra slutsatser av ledtrådar i omgivningen och därmed förstå hur man ska bete sig i olika situationer. Många människor har väl utvecklad central koherens, och när man har det är det svårt att tänka sig hur det kan vara att inte ha detta. Man registrerar och uppfattar blixtsnabbt små små detaljer i tillvaron (som att personenen vi möter är samma person vi mötte igår, trots att hon har klippt av sig håret t.ex.), detaljer som i sin tur gör tillvaron begriplig och hanterbar. Vid svag central koherens blir mycket i tillvaron mycket svårare och kräver mer ansträngningen av individen. Att behöva stanna upp och fundera på om det faktiskt är samma person som igår när hon nu har kort hår (igår hade hon ju hår som gick ner till ryggslutet) tar både tid, kraft och energi. Alla som arbetar kring individer med autism, eller bara kring individer som har lite mer utmaningar i tillvaron, behöver känna till lite grann om vad central koherens är. Här har jag gjort en utbildningsfilm där jag försöker åskådliggöra just central koherens. I filmen får man en beskrivning av vad begreppet innebär, hur det är att leva med svag central koherens, och inte minst, vad man behöver när man har svag central koherens. Filmen har gjorts i samarbete med Abajura Production.