Arikel i Läkartidningen om flickor och autism

20 mars 2017

Jag och några av mina kollegor i nätverket Lågaffektiva Psykologer skriver om flickor och autism i Läkartidningen: http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/03/Kunskapen-om-autism-hos-flickor-maste-oka/