Elevassistentutbildning

13 maj 2019

Tillsammans med specialpedagog Annelie Karlsson erbjuder jag riktad utbildning till elevassisstenter. Jag och Annelie har utbildat elevassisstenter inom Stockholms stad under två år, med mycket nöjda deltagare. I utbildningarna ingår

- kunskap om styrdokument, skollag, läroplan

- kunskap om anpassningar, särskilt stöd och hjälpmedel

- kunskap om Lågaffektivt bemötande och Motiverande samtal

- kunskap om olika diagnoser

Diskussioner om rollen som elevassistent och hur man hittar sin roll i organisationen skola genomsyrar hela utbildningen. 

Hör av er vid intresse så skräddarsyr vi ett upplägg som passar er verksamhet.